Φυτίνη, Ελαϊς.

Φυτίνη, Ελαϊς.

Βιταμινούχος Φυτίνη, Ελαϊς.

Μαγειρικόν λίπος.

Ποσότητα

Βιταμινούχος Φυτίνη, Ελαϊς.

Μαγειρικόν λίπος.

Μεταλλικό κουτί, βάρος 2 1/2 χλγ.

Διάμετρος 16, Ύψος 16.5 εκ.

00-4372

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς