Άριστον

Άριστον

Άριστον,

τυποποιημένον μαγειρικόν λίπος.

Παρνασσός

Ποσότητα

Άριστον,

τυποποιημένον μαγειρικόν λίπος.

Παρνασσός.

Μεταλλικό κουτί, 5 κιλών.

Διάμετρος 21 εκ. ,Ύψος 19.5 εκ.

00-4380

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς