ΙΟΝ

ΙΟΝ

ΙΟΝ

ΚΑΚΑΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ.

Μεταλλικό κουτί, διαστάσεις 6,5 χ 10 χ 4 εκ.

Ποσότητα

ΙΟΝ

ΚΑΚΑΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ.

46-1667

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς