Μεταξοβιομηχανία Καλαμών

Μεταξοβιομηχανία Καλαμών

25,00 €
με ΦΠΑ

Μεταξοβιομηχανία Καλαμών,

ΑΡ.Α.ΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Μεταξοβιομηχανία Καλαμών,

ΑΡ.Α.ΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τίτλος μιας μετοχής εις τον φέροντα.

Καλαμάτα 1931

00-4406

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς