Γεωργική Τράπεζα της Ελλάδς Ανώνυμος Εταιρία

Γεωργική Τράπεζα της Ελλάδς Ανώνυμος Εταιρία

25,00 €
με ΦΠΑ

Γεωργική Τράπεζα της Ελλάδς Ανώνυμος Εταιρία.

Τίτλος 25 Μετοχών εις τον φέροντα.

1928

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Γεωργική Τράπεζα της Ελλάδς Ανώνυμος Εταιρία.

Εγκριθείσα 25 Μαϊου 1926 από Προεδρικό διάταγμα.

Τίτλος 25 Μετοχών εις τον φέροντα.

00-4407

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς