Γεωργική Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμος Εταιρεία.

Γεωργική Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμος Εταιρεία.

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Γεωργική Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμος Εταιρεία.

Τίτλος Εκατό Μετοχών.

Αθήνα 1928

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Γεωργική Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμος Εταιρεία.

Τίτλος Εκατό Μετοχών.

Αθήνα 1928

00-4408

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς