Ανώνυμος εταιρεία Κανναβουρείον

Ανώνυμος εταιρεία Κανναβουρείον

25,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Ανώνυμος εταιρεία Κανναβουρείον - Έδεσσα,

τίτλος 10 μετοχών.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Ανώνυμος εταιρεία Κανναβουρείον - Έδεσσα,

τίτλος 10 μετοχών,

Θεσσαλονίκη 1922

10-1164

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς