Εταιρία Ελληνικών Ανθρακωρυχείων και Μεταλείων

Εταιρία Ελληνικών Ανθρακωρυχείων και Μεταλείων

25,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Εταιρία Ελληνικών Ανθρακωρυχείων και Μεταλείων.

τίτλος 25 μετοχών, Αθήνα 1925

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Εταιρία Ελληνικών Ανθρακωρυχείων και Μεταλείων.

τίτλος 25 μετοχών, Αθήνα 1925

09-1154

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς