Το Οξυγόνον

Το Οξυγόνον

31,00 €
με ΦΠΑ

Το Οξυγόνον.

Ανώνυμη εταιρεία Βιομηχανικών Αερίων.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Το Οξυγόνον.

Ανώνυμη εταιρεία Βιομηχανικών Αερίων,

τίτλος 5 μετοχών,

Αθήνα 1938.

10-1177

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς