Βασίλειον της Ελλάδος

Βασίλειον της Ελλάδος

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Βασίλειον της Ελλάδος

Λαχειοφόρον δάνειον Μεγάλης Ελλάδος ονομαστικού κεφαλαίου, 1920.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Βασίλειον της Ελλάδος

Λαχειοφόρον δάνειον Μεγάλης Ελλάδος ονομαστικού κεφαλαίου, 1920.

Ομολογίαι εκ 200 δραχμών έκαστη.

 Τίτλος 1 ομολογίας.

10-1169

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς