Ανώνυμος Ελληνική εταιρεία Χημικών προϊόντων και λιπασμάτων.

Ανώνυμος Ελληνική εταιρεία Χημικών προϊόντων και λιπασμάτων.

25,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Ανώνυμος Ελληνική εταιρεία Χημικών προϊόντων και λιπασμάτων.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Ανώνυμος Ελληνική εταιρεία Χημικών προϊόντων και λιπασμάτων,

τίτλος 10 μετοχών,

Αθήνα 1977.

10-1163

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς