ΕΡΙΑ

ΕΡΙΑ

25,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΡΙΑ

νέα ανώνυμος Ελληνική υφαντουργική εταιρία Ναούσης. 

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΕΡΙΑ

νέα ανώνυμος Ελληνική υφαντουργική εταιρία Ναούσης. 

Τίτλος 1 μετοχής και 10 μετοχών, Θεσσαλονίκη 1925 (2)

34-1799

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς