Ανώνυμος Υφαντουργική εταιρία Αθηνών

Ανώνυμος Υφαντουργική εταιρία Αθηνών

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Ανώνυμος Υφαντουργική εταιρία Αθηνών,

τίτλος 1 μετοχής, Αθήνα 1931.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Ανώνυμος Υφαντουργική εταιρία Αθηνών,

τίτλος 1 μετοχής, Αθήνα 1931.

09-1150

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς