Προς τους απανταχού Συμπολίτας και Ομογενείς Έλληνας.

Προς τους απανταχού Συμπολίτας και Ομογενείς Έλληνας.

31,00 €
με ΦΠΑ

Προς τους απανταχού Συμπολίτας και Ομογενείς Έλληνας.

Μονόφυλλο με το οποίο τους καλεί να συνδράμουν για την βελτίωση των φυλακών της

χώρας.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Προς τους απανταχού Συμπολίτας και Ομογενείς Έλληνας.

Μονόφυλλο με το οποίο τους καλεί να συνδράμουν για την βελτίωση των φυλακών της

χώρας.

Αθήναι 18/5/1880

Διαστάσεις 40,5 χ 29 εκ.

35-1720

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς