ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ

το αρχαιότερον των εν Ελλάδι ημερήσιων φύλλων.

Αθήνα, Κυριακή 8 Ιουλίου 1912.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ

το αρχαιότερον των εν Ελλάδι ημερήσιων φύλλων.

Αθήνα, Κυριακή 8 Ιουλίου 1912.

Διευθυντής και ιδιοκτήτης Γ. Δ. Κορομηλάς, σ.4

35-1251

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς