ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΣΑΜΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΣΑΜΩ

25,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΣΑΜΩ

Ευθυμιάς Σχολή Μυτιληνών.

Ενδεικτικόν.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΣΑΜΩ

Ευθυμιάς Σχολή Μυτιληνών.

Ενδεικτικόν.

Εν Μυτιληνοίς τη 1 Ιουλίου 1897.

Σφραγίδα και υπογραφή.

35-1704

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς