Βασίλειον της Ελλάδος.

Βασίλειον της Ελλάδος.

25,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Βασίλειον της Ελλάδος. δάνειον εγγυημένο εις χρυσόνεγγυημένον 2 1/2 0/0 1898.Ομολογία ανώνυμος 2500 δρχ.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Βασίλειον της Ελλάδος. δάνειον εις χρυσόν εγγυημένον 2 1/2 0/0 1898.Ομολογία ανώνυμος 2500 δρχ.

Τη κοινή εγγυήσει Γαλλίας Μ. Βρεττανίας και Ρωσίας. 

Διαστάσεις :32χ40 εκ.

34-1787

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς