ΕΟΤ

ΕΟΤ

90,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΟΤ

EPIDAVROS FESTIVAL JUNE - JULY 1965

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΕΟΤ

EPIDAVROS FESTIVAL JUNE - JULY 1965, No. 12 - 12.000 - June 1964 - Published by the

National Tourist Organization of Greece, Athens, Design and Composition: M. Katzourakis,

printed in Greece by Pervolarakis - Lycoyannis, διαστάσεις 67 χ 96 εκ.

35-2035

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς