Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

25,00 €
με ΦΠΑ

Ελληνική Δημοκρατία

δάνειον Ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως 6% 1923.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Ελληνική Δημοκρατία

δάνειον Ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως 6% 1923.

Δύο ομολογίαι των 500 δρχ. έκαστη

34-1792

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς