Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.

25,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.

Εφημερίς του Κόμματος των Φιλελευθέρων.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.

Εφημερίς του Κόμματος των Φιλελευθέρων. Έτος Πέμπτον

- Αριθ. 240. Εν Ζακύνθω, Πέμπτη 11 Αυγούστου 1916. Μεγάλο σχήμα, σ. 4 (μικρό κομμάτι λείπει από την πάνω εξωτερική γωνία εκτός κειμένου).

Αριθ. 249. Εν Ζακύνθω, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 1916. Μεγάλο σχήμα, σ. 4 (με επιδιορθώσεις, μικρό κομμάτι λείπει απ' την πάνω εξωτερική γωνία εκτός κειμένου).

Αριθ. 250. Εν Ζακύνθω, Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 1916. Μεγάλο σχήμα, σ. 4.

Αριθ. 251. Εν Ζακύνθω, Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 1916. Μεγάλο σχήμα, σ. 4. (4)

35-1530

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς