ΠΡΟΟΔΟΣ.

ΠΡΟΟΔΟΣ.

75,00 €
με ΦΠΑ

ΠΡΟΟΔΟΣ. lot of 13.

Καθημερινή Ειδησεολογική Εφημερίς Ζακύνθου.

Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: Ανδρ. Ιω. Ζώντος.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΠΡΟΟΔΟΣ.

Καθημερινή Ειδησεολογική Εφημερίς Ζακύνθου.

Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: Ανδρ. Ιω. Ζώντος.

Έτος Γ'. Αριθ. φύλλου 671, Πέμπτη 30 Μαΐου 1935. Αριθ. φύλλου 673, Σάββατον 1 Ιουνίου 1935. Αριθ. φύλλου 674, Κυριακή 2 Ιουνίου 1935. Αριθ. φύλλου 678, Πέμπτη 6 Ιουνίου 1935. Αριθ. φύλλου 745, Σάββατον, 24 Αυγούστου 1935. Αριθ. φύλλου 746, Τρίτη 27 Αυγούστου 1935. Μεγάλο σχήμα, μονόφυλλα. Αριθ. φύλλου 772, Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 1935. Αριθ. φύλλου 835, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 1935. Αριθ. φύλλου 836, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 1935. Έτος Δ'. Αριθ. φύλλου 1039, Τετάρτη 22 Ιουλίου 1933. Αριθ. φύλλου 1184, Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 1937. Αριθ. φύλλου 1185, Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 1937. Αριθ. φύλλου 1186, Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 1937. 4ο, σ. 4. έκαστο. (14)

35-1527

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς