Σιγάλας, διαφημιστικό poster.

Σιγάλας, διαφημιστικό poster.

5,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Σιγάλας, poster.

"ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ", Β12.

Επανατύπωση από Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α).

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Σιγάλας, poster.

"ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ", Β12.

Επανεκτύπωση από Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α),

Διαστάσεις 48 χ 33.3 εκ.

00-4497

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς