Καρέλια, διαφημιστικό poster.

Καρέλια, διαφημιστικό poster.

5,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Καρέλια Σιγαρέττα,

poster, Β11.

Επανατύπωση από Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α).

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Καρέλια Σιγαρέττα,

poster, Β11.

Επανατύπωση από Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α).

Διαστάσεις 48 χ 33.5 εκ.

00-4498

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς