Καπνεμπόρειον Αδελφών Μυρτοκοκοι, διαφημιστικό poster.

Καπνεμπόρειον Αδελφών Μυρτοκοκοι, διαφημιστικό poster.

5,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Καπνεμπόρειον Αδελφών Μυρτοκοκοι εν Χαλκιδι,

Λιθ.Β.Παπαχρυσανθου-Αθήναι Β5,

Επανεκτύπωση από Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο(Ε.Λ.Ι.Α.),

διαφημιστικό poster.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

Καπνεμπόρειον Αδελφών Μυρτοκοκοι εν Χαλκιδι,

Λιθ.Β.Παπαχρυσανθου-Αθήναι Β5,

Επανεκτύπωση από Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο(Ε.Λ.Ι.Α.),

διαφημιστικό poster.

Διαστάσεις 48.5 χ 33.5 εκ.

00-4501

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς