Τουμπεκεμπόρειον, διαφημιστικό poster.

Τουμπεκεμπόρειον, διαφημιστικό poster.

5,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Τουμπεκεμπόρειον,

Παν.Δ.Ανδρονικου, Αθηναι Οδός Καλαμιώτου,

Οίκος Ιδρυθείς τω.1873,

Λιθ. "ΑΕΑ" Αθηναι,

διαφημιστικό poster.

Επανεκτύπωση από Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α) 1993.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

Τουμπεκεμπόρειον,

Παν.Δ.Ανδρονικου, Αθηναι Οδός Καλαμιώτου,

Οίκος Ιδρυθείς τω.1873,

Λιθ. "ΑΕΑ" Αθηναι,

διαφημιστικό poster.

00-4504

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς