Εθνική ατμοπλοϊα της Ελλάδος, διαφημιστικό Poster.

Εθνική ατμοπλοϊα της Ελλάδος, διαφημιστικό Poster.

5,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Εθνική ατμοπλοϊα της Ελλάδος,

Ατμόπλοιον "ΠΑΤΡΙΣ" , ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

Λιθ. Β.Παπαχρυσανθου, Αθηναι.

National steam navigation Co LTD. Of Greece,

διαφημιστικό Poster.

Επανεκτύπωση από εταιρεία Ελληνικου Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α) 1995/ Α7.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Εθνική ατμοπλοϊα της Ελλάδος,

Ατμόπλοιον "ΠΑΤΡΙΣ" , ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

Λιθ. Β.Παπαχρυσανθου, Αθηναι.

National steam navigation Co LTD. Of Greece,

διαφημιστικό Poster.

Επανεκτύπωση από εταιρεία Ελληνικου Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α) 1995/ Α7.

Διαστάσεις 47.5 χ 33 εκ.

00-4507

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς