Εθνική Ατμοπλοϊα της Ελλάδος, διαφημιστικό poster.

Εθνική Ατμοπλοϊα της Ελλάδος, διαφημιστικό poster.

5,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Εθνική Ατμοπλοϊα της Ελλάδος,

National steam navigation Co LTD of Greece,

η ταχυτέρα εξ Ελλάδος κατ'ευθείαν δι' Αμερικήν γραμμή,

Λιθ. Β.Παπαχρυσανθου Αθηναι,

διαφημιστικό poster.

Επανεκτύπωση από Εταιρεία Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου Ε.Λ.Ι.Α 1995/ Α8

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Εθνική Ατμοπλοϊα της Ελλάδος,

National steam navigation Co LTD of Greece,

η ταχυτέρα εξ Ελλάδος κατ'ευθείαν δι' Αμερικήν γραμμή,

Λιθ. Β.Παπαχρυσανθου Αθηναι,

διαφημιστικό poster.

Επανεκτύπωση από Εταιρεία Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου Ε.Λ.Ι.Α 1995/ Α8

Διαστάσεις 47.7 χ 33 εκ.

00-4510

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς