Σφαγή Αρμενίων, έντυπο.

Σφαγή Αρμενίων, έντυπο.

25,00 €
χωρίς ΦΠΑ

VERADZENOUNT (LA RENAISSANCE), Revue Armenienne. 

Η τραγική Γενοκτονία των Αρμενιων από τους Οθωμανούς τους στέλνει ανα την υφήλιο για νέες πατρίδες.

Στο Παρίσι βγαίνει η δεκαπενθήμερη "Αναγέννηση" που δηλώνει τη καινούρια παρουσία τους εκεί.

1918, 8ο, σ.171-194. Αρμένικα

Ποσότητα
Διαθέσιμο

VERADZENOUNT (LA RENAISSANCE), Revue Armenienne. 

Η τραγική Γενοκτονία των Αρμενιων από τους Οθωμανούς τους στέλνει ανα την υφήλιο για νέες πατρίδες.

Στο Παρίσι βγαίνει η δεκαπενθήμερη "Αναγέννηση" που δηλώνει τη καινούρια παρουσία τους εκεί.

1918, 8ο, σ.171-194. Αρμένικα

Βάρος 90γρ.

16-1056

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς