Καραμπασι, Πήλιον, post card.

Καραμπασι, Πήλιον, post card.

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Καραμπασι, Πήλιον,

Eλλάς, ταχυδρομημένο επιστολικό δελτάριο.

Εκδότης Στεφ.Στουρνάρας εν Βόλω.

Διαστάσεις 14 χ 8.9 εκ.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

00-4548

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς