Κωνσταντινούπολη, φωτοκάρτα.

Κωνσταντινούπολη, φωτοκάρτα.

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Κωνσταντινούπολη, 

Ιnstabul, Sulemaniye,

φωτοκάρτα (κενή).

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Κωνσταντινούπολη, 

Ιnstabul, Sulemaniye,

φωτοκάρτα (κενή).

Διαστάσεις 14 χ 8.9 εκ.

00-4550

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς