Κωνσταντινούπολη, φωτοκάρτα.

Κωνσταντινούπολη, φωτοκάρτα.

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Κωνσταντινούπολη,

Istanbul, Galata koprusu-le pont du cote de Stamboul,

φωτοκάρτα (κενή).

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Κωνσταντινούπολη,

η γέφυρα στην πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Istanbul, Galata koprusu-le pont du cote de Stamboul,

φωτοκάρτα (κενή).

Διαστάσεις 13.9 χ 9.1

00-4553

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς