Πήλινο ειδώλιο, μητέρα και βρέφος, post card.

Πήλινο ειδώλιο, μητέρα και βρέφος, post card.

8,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Πήλινο ειδώλιο, μητέρα και βρέφος περι το 500 Π.Χ.

από Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα,

post card.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Πήλινο ειδώλιο, μητέρα και βρέφος περι το 500 Π.Χ.

από Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα,

post card.

Έκδοσις των "Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου" ,

υπέρ των σκοπών της εταιρίας.

Εκτυπωμένο στην Ελλάδα από ASPIOTI ELKA Co, LTD.

00-4557

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς