ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Π. Σ.

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Π. Σ.

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Π. Σ.

ΠΑΙΑΝΕΣ, ΣΤΟΝΟΙ, ΓΕΛΩΤΕΣ εθνικών ποιήσεων. Συλλογή ΙΓ'. Αθήνα, Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1892. 8ο, σ.στ΄+(7)-511+1 χ.α.+1 πίν. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, δέρμα στη ράχη [Η-Π: 1892.724]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

48-0138

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς