ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

70,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αριθ. 1 [-55], Εν Αθήναις, 19 Ιανουαρίου 1862 [-9 Οκτωβρίου 1862] & ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αριθ. 1 [-21], Εν Αθήναις 1862 [-31 Δεκεμβρίου 1862]. 4ο, σ.296 & 99. Δέρμα στη ράχη

Ποσότητα
Διαθέσιμο

48-0434

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς