ΦΙΛΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΙΛΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ

100,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΦΙΛΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. Τόμος Α' [-Β']. Αθήνα, Π. Σούτσας και Α.Κτενάς, 1859. 8ο, σ.μζ'+1χ.α.+416+1χ.α.+1λ. & 4 λ.+λστ΄+420+1 χ.α.+3 λ. Δέρμα στη ράχη (2) [Γ.Μ.: 7833]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

48-0575

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς