ΒΟΛΙΔΗΣ ΘΕΜ. Π.

ΒΟΛΙΔΗΣ ΘΕΜ. Π.

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΒΟΛΙΔΗΣ ΘΕΜ. Π.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ εις το προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος του 1822 έτους. Εκδίδονται αρωγή της Επιτροπής του εορτασμού της εκατονταετηρίδος Αδ. Κοραή. Αθήνα, 1933. 8ο, σ.174. Αρχικά εξώφυλλα

Ποσότητα
Διαθέσιμο

48-0606

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς