ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ.

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ.

40,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΩΝ των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις συνήθως ερμηνευομένων Ελλήνων πεζογράφων. Έκδοσις νέα επηυξημένη. Αθήναι, εκ του τυπογραφείου Ιω. Αγγελοπούλου, 1860. 8ο, σ. φ.2+78+1 χ.α.+φ. 1. Αρχικά εξώφυλλα με λίγες φθορές, σπασμένη ράχη. [Γ.-Μ.: 8434]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

47-0231

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς