ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ.

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ.

43,00 €
με ΦΠΑ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΩΝ των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις συνήθως ερμηνευομένων Ελλήνων πεζογράφων. Έκδοσις νέα επηυξημένη. Αθήναι, εκ του τυπογραφείου Ιω. Αγγελοπούλου, 1860. 8ο, σ. φ.2+78+1 χ.α.+φ. 1. Αρχικά εξώφυλλα με λίγες φθορές, σπασμένη ράχη. [Γ.-Μ.: 8434]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

47-0231

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς