ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΟΦΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Κείμενον, μετάφρασισ και ερμηνεία υπό Εμμανουήλ Δαυΐδ. Αθήνα, Εστία, 1936. 8ο, σ.114. Ακαδημία Αθηνών. Ελληνική βιβλιοθήκη. Δέρμα στη ράχη και τις γωνίες

Ποσότητα
Διαθέσιμο

48-0829

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς