ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Σ.

ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Σ.

40,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Σ.

ΤΟ ΟΜΗΡΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ήτοι ιστορία των ομηρικών επών. Αθήνα, Τύποις και δαπάνη Ιω. Αγγελοπούλου, 1866. 8ο, σ.στ'+179+3χ.α.+1λ. Οξειδώσεις. Αρχικά εξώφυλλα [Η-Π: 1866.499]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

48-1104

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς