ΠΕΤΡΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦ.

ΠΕΤΡΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦ.

80,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΠΕΤΡΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦ.

ΝΕΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ. Κατά την προφοράν και το ύφος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας [...] Εν η προσετέθησαν και τινα ανέκδοτα μαθήματα υπό Φωκίωνος Βάμβα. Εις τόμους τρεις. Εκδίδοται νυν το τρίτον δαπάνη Ν. Μιχαλόπουλου. Επιμελεία δε Θεοδ. Ν. Χανιώτου. Ανατύπωσις της εν Κωνσταντινουπόλει εκδόσεως του 1882. Αθήναις, Ν. Μιχαλόπουλω, 1898. 8ο, σ.ιδ'+464+56+πιν & η'+312+128 & 288. Ο δεύτερος και τρίτος τόμος δεμένοι μαζί. Βιομηχανικό δέσιμο [Η-Π: 1898.803, 1898.804, 1899.798]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

48-1125

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς