ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ κατά

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ κατά

150,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ κατά τους Μέσους Αιώνας. Από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων κατακτήσεως υπό Φερδινάνδου Γρηγοροβίου, μεταφρασθείσα εκ της γερμανικής μετά διορθώσεων και προσθηκών υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου. Τομος Α' [-Γ']. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1904. 8ο, σ.576 & 812 & 426. Ο Β τόμος είναι διαιρεμένος σε δύο. Δέρμα στη ράχη, διατηρούνται τα αρχικά εξώφυλλα

Ποσότητα
Διαθέσιμο

48-1210

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς