ΛΙΒΑ-ΞΑΝΘΑΚΗ ΘΕΟΠΙΣΤΗ

ΛΙΒΑ-ΞΑΝΘΑΚΗ ΘΕΟΠΙΣΤΗ

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΛΙΒΑ-ΞΑΝΘΑΚΗ ΘΕΟΠΙΣΤΗ

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΝΤΙΛΙΟΥ. Ιωάννινα, ΙΜΙΑΧ, 1980. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου, Αρ. 6. 8ο, σ. 217+97 πιν. Αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

48-1286

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς