ΑΓΚΥΡΑ, οίκος γενικού εμπορίου

ΑΓΚΥΡΑ, οίκος γενικού εμπορίου

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΑΓΚΥΡΑ, οίκος γενικού εμπορίου

τίτλος 1 μετοχής. Αθήνα, 1916.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

48-1674

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς