ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

40,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

τίτλος 1, 5, 10 μετοχών. Αθήνα, 1923 (3)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

48-1681

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς