ΓΡΥΠΑΡΗΣ

ΓΡΥΠΑΡΗΣ

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΓΡΥΠΑΡΗΣ

ΑΠΑΝΤΑ. Τα πρωτότυπα με τα μικρά μεταφράσματα. Έκρινε Γ. Βαλέτας. Αθήνα, Πηγής Κ. Μ. Παπαδημητρόπουλος, 1952. Νεοελληνική Βιβλιοθήκη. 8ο, σ. 397. Αξάκριστο αντίτυπο, αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

49-0029

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς