Ι.Μ. ΙΒΗΡΩΝ, 15. Ι. Μ. Ιβήρων - Άθως, φωτογρ. Εκδότης Κ. Γρηγορούδης, Θεσ/νίκη, P. Marzari.

Ι.Μ. ΙΒΗΡΩΝ, 15. Ι. Μ. Ιβήρων - Άθως, φωτογρ. Εκδότης Κ. Γρηγορούδης, Θεσ/νίκη, P. Marzari.

6,00 €
χωρίς ΦΠΑ
Ι.Μ. ΙΒΗΡΩΝ, 15. Ι. Μ. Ιβήρων - Άθως, φωτογρ. Εκδότης Κ. Γρηγορούδης, Θεσ/νίκη, P. Marzari.
Ποσότητα
Διαθέσιμο

Ι.Μ. ΙΒΗΡΩΝ, 15. Ι. Μ. Ιβήρων - Άθως, φωτογρ. Εκδότης Κ. Γρηγορούδης, Θεσ/νίκη, P. Marzari.

Διαστάσεις: 14, 9 x 10, 5 cm

Φθορές χρόνου, αχρησιμοποίητη.

01-01-0022

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς