ΠΙΚΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΙΚΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΠΙΚΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Έκδοσις δευτέρα. Αθήναι, Ιω. Ν. Σιδέρης. 8ο, σ. 199. Αξάκριστο αντίτυπο, αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

49-0114

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς