ΚΑΛΛΟΝΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΚΑΛΛΟΝΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΚΑΛΛΟΝΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΟΙ ΟΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΕΣ ΟΙΚΟΙ της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας. Εις την απλήν γλώσσαν παραφραστικώς μετενεχθέντες παρά του εν ιερομονάχοις Μελετίου Καλλονά. Εν Βενετία, εκ του ελληνικού τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου, 1865. 16ο, σ.72 [Η-Π: 1865.394]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

47-0426

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς