ΡΑΜΦΟΣ Κ.

ΡΑΜΦΟΣ Κ.

40,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΡΑΜΦΟΣ Κ.

Ο ΧΑΛΕΤ ΕΦΕΝΤΗΣ. Τόμος Α' [-Β']. Αθήνησι, τύποις Α. Κτενά Και Π. Σούτσα, 1867-8. 8ο, φ.1+σ.258 & 252. Δερμάτινες ράχες της εποχής της έκδοσης. (2) [Η-Π: 1967.349 & 1968.444]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0122

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς