ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤ., Ν.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤ., Ν.

40,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤ., Ν.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ ΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΑΓΓΕΛΩ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ. Ειδυλλιακόν Ελληνικόν Μυθιστόρημα. Παρμένο από τας ζοφερωτέρας σελίδας της ληστρικής εποχής. Με καλλιτεχνικάς πρωτοτύπους εικόνας. Αθήναι, Δ. Δελής και Β. Βουνησέας. 8ο, σ. 752. Αξάκριστο αντίτυπο.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0225

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς